Nasza Westfalenfinanz

Nasza M&A Boutique WESTFALENFINANZ to ekskluzywność oraz niezależność i to chcemy utrzymać. Dlatego też przyjmujemy jedynie część projektów, które są nam proponowane lub odnośnie których otrzymujemy zapytania. Zlecenia podejmujemy się jedynie wówczas, gdy jesteśmy pewni, że jako doradcy M&A możemy zaoferować wartość dodaną. Nasz niewielki zespół składa się z doświadczonych specjalistów M&A znających i doceniających średnie przedsiębiorstwa w Niemczech. Dla naszych Klientów z sektora średnich przedsiębiorstw osiągamy wyraźnie przekonujące wyniki.

Nasze zapewnienie

Współpraca z WESTFALENFINANZ gwarantuje opiekę jednego z partnerów nad każdym procesem M&A od samego początku do jego zakończenia zapewniając jednocześnie wszystkim uczestnikom wyłącznie jednego doradcę wyznaczonego do kontaktu. Takie podejście odróżnia nas od procedur stosowanych przez banki inwestycyjne jak również inne firmy doradcze M&A, w których dyrektorzy lub partnerzy zajmują się jedynie pozyskiwaniem projektów, a następnie przekazują je do realizacji młodszym doradcom.

Nasza motywacja

Niewiele z licznych „firm doradczych M&A z zakresu średnich przedsiębiorstw w Niemczech“ spełnia powyższe założenia. Z naszego doświadczenia wiemy, że doradcy ci są albo byłymi pracownikami banków inwestycyjnych, których wiedza o strukturze niemieckiego sektora średnich przedsiębiorstw jest jedynie powierzchowna albo specjalistami w zakresie średnich przedsiębiorstw, którzy w sposób ograniczony znają się na aspektach profesjonalnie przeprowadzanych transakcji. Westfalenfinanz powstało w celu wypełnienia tej luki. Przy zawieraniu transakcji łączymy wiedzę specjalistyczną, pragmatyzm i skuteczność oferując doradztwo M&A dostosowane do potrzeb średnich przedsiębiorstw.

Prasa i aktualności

Oferujemy szeroki wybór związanych z tematem wiadomości i opracowań na rynku niemieckim Mid Cap . Jednak większość z tych elementów informacji jest w języku niemieckim, w związku z tym prosimy o zmianę na wersję niemiecką.

Westfalenfinanz
Westfalenfinanz